-Almanca

“Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.” Ludwig Wittgenstein

“Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” Ludwig Wittgenstein

Öğrencilerimiz bireysel farklılıklara dayalı yabancı dil performansı, hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi ve öğrenme profilini dikkate almaktadır. Geniş ve zengin içeriklerle öğrenmesinde kalıcı anlama ve önemli fikirlerin aktarımında fark yaratan öğretim stratejileri ile dil ediniminden dil yeteneklerine ve öğretimde bir üst basamağa ve gerçek yaşama hazırlayarak, ulusal ve uluslararası dil pasaportuna sahip öğrenciler yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.

 

ALMANCA DİL EĞİTİMİNDE AMAÇLARIMIZ 

Öğrencilere, yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle, dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma yetkinlikleri,  AB dil kriterlerinde belirtilen standartlara uygun olarak kazandırılır.Öğrencinin temel sözcük hazinesini ve cümle dağarcığını geliştirmek, yabancı dile karşı motivasyonun temelini oluşturmak ve iletişim becerisinin yolunu açmaktır.

ALMANCA DİL EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM STRATEJİLERİ 

Kullanacağımız yöntemlerin seçiminde, çocuk gelişim psikolojisinin her yaş için öngördüğü koşullara bağlı kalırız. Almanca derslerinin metot konsepti yabancı dilin bir bütün olarak gösterildiği „narrativ- anlatım“ yaklaşımına dayanmakla birlikte tüm yabancı dil öğretim metotlarından da yararlanılır. Bunun sonucunda derslerde yaş gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan, öğrencilerin farklı öğrenme stillerini dikkate alıp tüm duyuları öğrenme sürecine katmayı hedefleyen eylem odaklı çalışmalar yapılır.

ALMANCA ve ORFF / Ritim – Hareket – Müzik

Orff yabancı dil eğitiminde özellikle birinci kademede önem taşımaktadır. Ritim ve müzik çocuklarda oyun kavramını çağrıştırdığı gibi, motor gelişimini ve etkin olma özelliğini geliştirir. Ritim ve hareket düşünmeyi ve bilgiyi geliştirir, yaratıcılığı canlandırır, bağımsız olmayı, cesareti ve merakı uyandırmayı destekler ve ayrıca dilin ve iletişim becerilerinin gelişiminde önemli bir yer alır. Çocuk duygularını ifade etmeyi ve bir grup içinde çalışmayı öğrenir.

DİL SERTİFİKALARI

·         Öğrencilerin Almanca dil yeterlilikleri 5. sınıfta Goethe Enstitüsü Fit 1 (A1), 6. sınıfta Fit 2 (A2)  ve 8. sınıfta Almanya Kültür Bakanları Konferansı Onaylı Alman Dil Diploması DSD I (B1) ile belgelendirilir.

YAZ KAMPLARIMIZ

  • Rust (Österreich)
  • Wirtzfeld

Öğrencilerimiz kamp süresince Almanca eğitimlerinin yanı sıra düzenlediğimiz çeşitli Aktivitelere de katılabilmektedirler. Hedefimiz Avusturya ve Alman kültürünü, tarihini tanıması, aynı zamanda spor ve oyun etkinlikleri ile iyi vakit geçirebilmesidir.