- Türkçe

Dilimin sınırları düşüncemin sınırlarıdır.

Ludwig Wittgenstei

Sözcükler ve Kitaplar

Okuduğunu, yazdığını, dinlediğini anlayan kişi sorunları çözerken daha yetkindir. Yetkinlik de dile hâkim olmakla, sözcük dağarcığının zenginliğiyle mümkündür.

Öğrencilerimizin ana dili bilincini geliştirecek, onlara bunun önemini kavratacak, Türkçe öğretimi programının amaçlarını göre hazırlanacak, her yönüyle zengin ve sağlam bir Türkçe dersi işleyişini gerçekleştirmeliyiz. Ucu hep açık bir işleyiş olmalı bu. Öyleki ülkemizde, dünyada ana dil programlarının nerelerde aksadığını görmeli, çözümler üretebilmeli, en verimli yöntemlerle öğrencilerimize ulaşabilmeliyiz.

Kendi bakış açımızla çalışma kâğıtları ve metin kitapçıkları hazırlıyoruz. En önemli malzememiz sözcükler olduğundan sözcükleri öğrencilere iletecek yapıtları seçmek ön plana çıkıyor. Seçkilerimiz; Yaşar Kemal’in Anadolu destanlarından Muazzez İlmiye Çığ’ın Sümer çevirilerine, Orhan Kemal’den George Orwell’e, Dostoyevski’den Montaigne’e, Feride Çiçekoğlu’ndan Oğuz Atay’a, Hüseyin Rahmi’den Cahit Külebi’ye, Orhan Veli’den Bedri Rahmi’ye, Haldun Taner’den Füruzan’a, Reşat Nuri’den Attila İlhan’a, Sait Faik’ten Samed Behrengi’ye kadar büyük bir yelpazenin ürünüdür.  Öğrencilerimizi, Türk ve dünya edebiyatının en seçkin yapıtları ve yazarlarıyla karşılaştırıyoruz. Seçtiğimiz yapıtların sözcükleri, deyimleri, atasözleri, imlası, anlatım zenginliği, biçem özellikleri, sözcüklerin yepyeni anlamlar kazanmaları, mecazları, terimleri, çağrışımları, imgeleri… Bu yapıtların dizeleri, kıtaları, paragrafları, bölümleri… Bu yapıtların dönemleri, sosyal iletileri… Bu yapıtların temaları, ana düşünceleri… Bu yapıtların karakterleri, olayları, kişileri… Bu yapıtların karşılaştırılması, neden/sonuç ilişkileri, amaç ilişkileri; her türlü anlatım özellikleri… Şiir ve düzyazıyla gidilebilen her yere bu kitaplarla, sözcüklerle gidiyoruz.

Ana dil bilinci oluşturmak bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimiz bilirler ki öğrenmekte oldukları ikinci, üçüncü diller ancak konuşabildikleri, düşünebildikleri ana dilleri kadar olabilir. “Kendi dilini iyi öğrenen kişinin başka bir dili öğrenmesi daha kolay oluyor.” tezinden yola çıkarak Almanca ve İngilizce bölümüyle ortak çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Dil bilgisi çalışmalarından sözlük-imla çalışmalarına, ana düşünce çalışmalarından okuma-anlama-yorumlama çalışmalarına kadar birçok konuyla donanan öğrencilerimizin yazı yazarken tüm bu çalışmalardan yararlanmasını bekler, bu beceriyi kazanmasını isteriz.

Öğrencilerimizin yazı çalışmaları okul dergimizi zenginleştirmektedir.