- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Rehberlik, bireylere çağdaş dünyanın ihtiyacı olan mutlu ve üretken insanlar olabilmeleri için gerekli niteliklere ulaşmaları amacıyla uzman kişilerce yapılan yardımları içeren bir süreçtir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimimizde amaç; öğrencilerimizi tanımak, onlara kendilerini tanımaları konusunda yol göstermek, öğrencilerimizin karşılaştıkları zorluklarla mücadele edebilme ve problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, akademik ve davranışsal olarak gelişim süreçlerini güçlü hale getirmek, ilgi ve yeteneklerinin farkına varmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır.

Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinde ilkelerimiz:

 • Gizlilik
 • Gönüllülük 
 • Güven 
 • Eşitlik 
 • İş birliği
 • Süreklilik
 • Kişi Haklarına Saygı
 • Bireyin Değerliliği
 • Bireyin Özerkliği
 • Toplumsal Sorumluluk
 • Profesyonellik
   

Amaçlarımız, öğrencilerimizin:

·         Sosyal ve bilişsel gelişimlerini izlemek

·         Yaşamın her alanında ihtiyaç duyacakları problem çözme becerilerinin gelişmesini sağlamak

·         Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak

·         Sahip oldukları potansiyeli en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak ve akademik başarılarını artırmaları için planlamalar yapmak

·         Mesleki ve eğitsel rehberlik yaklaşımları ile doğru alan ve meslek seçimi yapmaları için destek sağlamak

·         Etkili iletişim kurmaları ve kendilerini en doğru şekilde ifade edebilmeleri için iletişim becerileri kazandırmak ve geliştirmek

 

Özel ALEV Okullarında rehberlik hizmetleri üç ana başlık altında toplanır:

1. Kişisel Rehberlik

2. Eğitsel Rehberlik

3. Mesleki Rehberlik

Kişisel Rehberlik ile hedeflerimiz:

 • Öğrencilerimizi; kendini tanıması, geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması, sorunlarını çözmesi ve sağlıklı kararlar verebilmesi için desteklemek
 • Öğrencilerimizin toplumsal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak
 • Öğrencilerimizin zamanı verimli kullanabilme alışkanlığını geliştirmek

·         Öğrencilerimizin evrensel değerleri kazanması için dünya görüşü kazanmalarına yardımcı olmak

·         Kendisi ve çevresi ile barışık bireyler yetiştirebilmek için bireysel psikolojik destek vermek

Eğitsel Rehberlik ile hedeflerimiz:

·         Öğrencilerimizin akademik başarısını takip etmek ve başarısını artırmaya yönelik planlamalar yapmak

·         Öğrencilerimizin ders çalışma alışkanlıklarını gözden geçirerek çalışma disiplini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak

·          Öğrencilerimize verimli ders çalışma tekniklerini aktararak onların akademik başarı grafiklerini yükseltmek

·         Öğrencilerimizin akademik başarısını ders öğretmenleri ile görüşüp bu görüşmeler doğrultusunda öğrencilere bireysel destek vermek

Mesleki Rehberlik ile hedeflerimiz:

·         Öğrencilerimizin kendilerine uygun alan ve meslek seçimi yapabilmeleri için gerekli yönlendirmeleri yapmak

·         Öğrencilerimize sınav kaygısı, motivasyon, hedef belirleme, konsantrasyon gibi konularda bireysel destek vermek

·         Öğrencilerimizle birlikte kariyer planlama çalışmalarını sürdürmek

·         Öğrencilerimize üniversiteleri daha iyi tanıtabilmek için üniversite tanıtım gezileri düzenlemek

·         Öğrencilerimize sınav sonrası tercih sürecinde tercih danışmanlığı yapmak

Bu amaçlar doğrultusunda rehberlik hizmetleri bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları olarak uygulanmaktadır. Öğrenci ile ilgili konu ne olursa olsun atılması gereken ilk adım onu en iyi şekilde tanımaktır. Bu tanıma aşamasında anne- baba, öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim çok önemlidir. Bu aşamada:

·         Sınıf öğretmenleriyle belirlenen zamanlarda haftada bir ders saati süren görüşmeler,

·         İhtiyaç duyulduğunda diğer ders öğretmenleriyle görüşmeler,

·         Aile ve rehber öğretmen görüşmeleri,

·         İhtiyaç duyulduğunda sınıf öğretmeni, branş öğretmeni, rehber öğretmen ve aile görüşmeleri,

·         Öğretmen, öğrenci ve rehber öğretmen görüşmeleri,

·         Rehber öğretmen ve öğrenci görüşmeleri,

·         Yönetim, öğretmen ve rehber öğretmen görüşmeleri yapılmaktadır.