- Müzik

" Her çocuk doğuştan kendini müzik ve dansla –hareketle ifade etme yeteneğine sahiptir”                                                                                                           

Carl Orff

                                               MİSYONUMUZ

Özel ALEV Okulları Müzik Bölümü olarak kendilerini müzik ve hareket yoluyla ifade edebilen, yaratıcı ve estetik bilinci olan, sanata ve sanatçıya duyarlı, müzik kültürüne sahip bireyler yetiştirmek ana hedeflerimizdir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimizin müziksel, sosyal, fiziksel, duygusal gelişimini bir bütün olarak destekleyen çalışmalar yaparak Orff- Schulwerk yaklaşımını disiplinler arası bir bağlantı aracı olarak kullanmaktayız.

1999 yılından beri Orff eğitim programı uygulanmakta olan okulumuz 2001 yılında “Carl Orff Okulu” adını aldı. Böylece Türkiye’deki tek “Carl Orff Okulu” olarak elementer müzik ve hareket eğitimi alanında bir model okul oldu.

MÜZİK DERSLERİMİZDE ORFF-SCHULWERK ANLAYIŞI

Orff Schulwerk eğitiminde dil, müzik ve dansın bir arada kullanılır. Bu üç dalın ortak yanı hepsinin ritim esaslı olmasıdır. Eğitiminin çıkış noktası ritimdir.

Orff Schulwerk eğitimi konuşma, şarkı söyleme ve ses oluşturma, hareket ve dans ve ayrıca vurmalı çalgıların kullanılmasıyla uygulanır. Keşfederek öğrenme, doğaçlama ve ders konusunun canlandırmalarla işlenmesi yoluyla çocukların kendilerini dil, müzik ve dansla ifade etmeleri ve yaratıcılıkları teşvik edilir.

MÜZİKLİ OYUN PROJESİ

Almanca bölümüyle birlikte yürütülen projede öğrencilerimiz bugüne dek edindikleri birikimlerini kullanarak seçilen bir hikâyeyi müzikli oyuna dönüştürürler. Her sınıf, kendi bölümünün şarkı sözlerini yazar, müziklerini besteler, Orff enstrümanlarıyla eşlik eder, söz korolarını ve dans koreografilerini oluşturur.

YENİ YIL KONSERLERİ

Her yıl Aralık ayında Avusturya Kültür Ofisinde gerçekleştirilen yeni yıl konserlerinde Özel ALEV Okulları Korosu olarak yer almaktayız.

MİNİ KONSERLER

Son yıllarda yapılan çalışmalar müzik ve akademik başarı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Müzik; beynin okuma, matematik ve duygusal bölümlerini uyarmakta ve çocuğun başarısını olumlu yönde etkilemektedir.

Enstrüman çalan öğrencilerimiz için düzenlenen “Mini Konser” lerde sunum yapan öğrencilerimizin motivasyonları arttırmayı, dinleyen öğrencilerimizin ise konser dinleme kültürü kazanmalarını hedeflemekteyiz.

POP ORKESTRALARI

Ortaokul seviyesinde öğrencilerin bireysel çalışmaları toplu çalışmalara yönlendirilir. Sınıflarda oluşan gruplar seçtikleri ve besteledikleri parçaların sene sonunda sunumunu yaparlar.