- Matematik

FELSEFEMİZ

Doğa ile iç içe olmak onunla barışık yaşamak ancak ve ancak onun dilini anlamakla mümkündür. Galileo’nun dediği gibi ‘’Doğa Matematik dilinde konuşur’’. Matematik branşlar arası evrensel bir dil olarak insanlar arasında kullanılır. Mantığın dili olarak ta adlandırılabilir.

Bölüm olarak felsefemiz Matematiğin bu özelliğini kullanarak öğrencilerin düzgün okuma yetisini geliştirmek, bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama, sorun çözme yeteneklerini desteklemektir.

ETKİNLİKLERİMİZ

MANGALA TURNUVASI

Hedef: Binlerce yıllık zeka ve strateji oyunu Mangala’nın tanıtılması ve öğretilmesi.

KORİDOR TURNUVASI

Hedef: Günümüzde tasarlanmış bir strateji oyununun öğretilmesi.

ORGANİK TARIM BAHÇEMİZ

Hedef: Küçük bir alanda kendi imkânlarımızla hiçbir kimyasal ve gübre kullanmadan tarım yapabileceğimizi göstermek. Alınan ürünün değerlendirilmesini yapmak.

SUDOKU MARATONU

Hedef: Yıl boyu haftalık su doku faaliyetine katılanları ödüllendirmek. Haftalarına renk katmak.

21. YÜZYIL EĞİTİM SEMPOZYUMU

Sezin Okullarının 50. Yılı için bir sosyal sorumluluk düşüncesinden yola çıkarak hazırlanan Sezinteach21 “21.Yüzyıl Eğitim Sempozyumu” daki çalıştay ve panel içerikleri

MATEMATİK PROJELERİMİZ

ÖZEL ALEV OKULLARI GIDA ORMANI PROJESİ

Bu projede amaç, kentin bir parçası olan okulun atıl alanlarında bu alanları permakültür ilkelerine uygun bir biçimde yeniden tasarlayarak ve dönüştürerek bir gıda ormanı ve bostanlar oluşturmaktır. Bir gıda ormanı ya da orman bahçesi, tıpkı doğal bir ormanda olduğu gibi birçok farklı türde ağaç ve bitkiyi içerir fakat onun doğal bir ormandan farkı, yenebilir ürünler veren ağaç ve bitkilerden oluşması ve tasarımcısının “insan” olmasıdır. Orman bahçesi tasarımı, bizzat doğadan devşirildiğinden doğadaki gibi çeşitlilik gösterir ve çok işlevli öğeler içerir. Öğeler, kendilerine ve bize fayda sağlayacak şekilde tasarıma yerleştirilirler ve temelde amaç, aynen doğadaki gibi neredeyse hiç bakım gerektirmeyen ve kendi kendine sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkarmaktır. Gıda ormanı tasarımı ve tasarım uygulaması ister kırsalda ister kentte olsun çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe çok iyi bir örnektir.

İklim değişiklikleri ve çevre kirliliğinin hat safhaya ulaştığı günümüzde permakültür, basit ve hayati uygulamalarıyla bize kırsal ve kent ölçeğinde çözümlere odaklanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Permakültürü kısaca tanımlamak istersek; “etik temelli, sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri tasarım bilimi” diyebiliriz. Okul bahçesinde planlanan orman ve bostanlar, doğanın çeşitliliği ve kentsel sürdürülebilirliğin yanı sıra karbon ayak izi, tüketim ve çöp kültürü, kentteki enerji döngüsü ve atıkların yeniden değerlendirilmesi gibi konularda ilgi uyandırmayı ve kent ölçeğinde de gıda üreten ve havayı temizleyen ve tabi ki bize esenlik veren orman alanlarının yaratılmasının mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır

Projenin amacı: y = a x2 + b x + c  parabolünün y = k   gibi bir doğru ile arasında kalan bölgede yer alan en büyük alana sahip dikdörtgenin alanını türev kullanmadan hesaplama yöntemi oluşturmak.

KUVVET SERİLERİNE PRATİK BİR ÇÖZÜM TEKNİĞİ

PROJENİN AMACI:

Amacımız Maclaurin seri yöntemindeki ardışık ve yüksek mertebeli türevleri kullanmadan fonksiyonların seri çözümüne ulaşan daha pratik bir çözüm tekniği bulmak.  

BOYUTLAR

Hedefimiz: 1, 2, 3, ve 4 boyutu algılatacak maketler üretmek.