- İngilizce

HEDEFLERİMİZ

  • Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaktan öte İngilizce düşünüp İngilizce konuşan, okuduğunu ve konuştuğunu Türkçeden çevirmeden doğru ve akıcı bir şekilde anlayan ve ifade eden ve dinlediğini yorumlayan,
  • İngilizce derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra, İngiliz ve dünya edebiyatının kabul görmüş edebi değeri olan başlıca eserlerini, orijinal dilde okuyan ve yorumlayabilen,
  • Global dünyada kabul gören bir dil olan İngilizcenin öğrenilmesi ile farklı kültürlerin, toplumların, alışkanlıkların sentezlenmesi ile farkındalık yaratabilen,
  • Olaylara yüzeysel yaklaşmak yerine, neden-sonuç ilişkisine göre sorgulayabilen,
  • Hazır bilgiyi ezberletmek yerine bilgiye kendisi ulaşabilen,
  • Özgüveni gelişmiş, öğrendiğini korkusuzca uygulamaya istekli ve hevesli olan,
  • Gramer kurallarına uygun standart düz yazı yazmak yerine, farklı yazım tekniklerini uygulatarak, günlük hayatın her aşamasında gerekli olan belgeleri yazabilmeyi, fikrini savuna bilmeyi ve ikna edebilmeyi başarabilen,
  • Sadece yurt içindeki gündemi değil, global dünyadaki gündemi takip edebilen ve çeşitli konularda farklı bakış açılarıyla fikirler üretebilen bireyler yetiştirmektir. 

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

University of Cambridge Esol Exams

Öğrencilerimiz, British Side, British Council ve ETS işbirliği ile düzenlenen ve belirli aşamalardan sonra ulaşılan seviyenin uluslararası boyuta kabul gördüğü, aşağıda belirtilen sınavlara hazırlanarak başvurabilmektedirler;

KET, PET, FCE, IELTS ve TOEFL

 

IBDP ENGLISH B

Okulumuzda da 11. sınıftan itibaren dünyanın birçok ülkesinde uluslararası düzeyde üniversiteye giriş sağlayan IB Diploma Programı uygulanmakta, İngilizce dersi “Language B-High Level” olarak verilmekte ve genel İngilizce dersinin hedefleri bununla örtüşmektedir. İki yıllık eğitim sürecinde belirli bakış açıları ve amaçlar gözönünde bulundurulmaktadır.

Öğrenme süreci 5 anabaşlık etrafında işlenmektedir. Bu ana başlıklar İletişim ve Medya, Çevresel Sorunlar, Sosyal İlişkiler, Sağlık ve  Kültürel Çeşitlilik. Bu ana başlıklar işlernirken gerekli verilere ulaşabilmek için dergiler, gazeteler, makaleler, internet, kitaplar ve filmler gibi kaynaklara başvurulmaktadır. Dersin kapsamında ayrıca iki edebi eser hedeflenen dilde okunarak detaylı olarak irdelenmektedir.

 

ETKİNLİKLER VE DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALAR

MUN (Model United Nations)

Uluslararası bilinçli bireyler olarak öğrencilerimiz düzenli olarak Model Birleşmiş Milletler Kulübü (Model United Nations, MUN) konferanslarına katılmaktadır. MUN konferansları, lise öğrencilerimizin Birleşmiş Milletler' deki güncel konuları tartıştığı, devletler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin rollerini üstlendiği, akademik bilgi ve yabancı dil becerilerini kullanarak kültürler arası etkileşimi ve paylaşımı sağladığı bir platformdur.  Dünya ya farklı bakış açılarından bakmayı öğrenen öğrencilerimiz dört gün süren bu konferanslarda önceden atanmış oldukları ülkeleri temsil ederler ve çeşitli ödüllerle dönerler.

 

BOOK BISTRO

Öğrenciler, farklı türlerdeki kitapların sergilendiği bir kafe ve kitap evi ortamında, çeşitli eserleri inceleyerek bunlar hakkında tartışır. Seçilen kitap okunur ve sonrasında her öğrenci kendi okuduğu kitap hakkında içerikli bir sunum hazırlar.

 

LITERATURE CIRCLE

Öğrencilerimize kitap okuma sevgisini aşılamak için yapılan bir etkinliktir. Gruplar halinde 3 farklı kitap seçilir, her bir grup kendi kitabını okuma bölümlerine ayırır, grup üyelerine görev kartları verilir ve buluşma gününe kadar okunması gereken sayfalar görevler göz önünde bulundurularak okunur. Okuma kulübü buluşmasında gruplar kendi aralarında okunan sayfaları görevlerini ve bulgularını paylaşarak tartışır. Bu çalışma sayesinde öğrenciler okuma alışkanlıklarını geliştirirken okuduklarını sorgulamayı, araştırmayı, derine inmeyi ve hayat ile bağlantı kurmayı öğrenirler.

 

ALEV LİSESİNDE MUMYALAR ÇOK DİLDE CANLANIYOR

Öğrencilerimiz büründükleri tarihi karakterin kostümleri ile hazırladıkları çalışmalarla birlikte cansız mumyalar olarak konum almaktadırlar. Mumya müzemizi gezen misafirlerimize sunumlarını İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak sunmaktadırlar. Bu etkinlik diller ve tarih bölümü işbirliği ile disiplinler arası çalışma olarak yer almaktadır.

 

QUİZ SHOW

Amacı kültür, spor, bilim ve dilin insanların  yaşamlarına olan etkilerini göstermek ve önemli olaylara ilgi çekip  öğrencilerimizin farkındalığını artırmak olan Quiz Show’u geleneksel olarak her  yıl  gerçekleştirmekteyiz.

 

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Bu yıl Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça olarak dört dilde gerçekleştireceğimiz şiir dinletimizin teması “ayrılık” olarak belirlenmiştir. Şiir okuma becerisini sahne atmosferiyle birleştirmek, öğrencinin kültürel ve estetik duyarlılığını geliştirmek, işitsel ve görsel anlamda dinleyicilere hoş vakit geçirtmek etkinliğimizin amacını oluşturur.

 

KÜLTÜR VE ÜNİVERSİTE GEZİSİ

Her eğitim öğretim yılında İngiltere’ye tarih ve kültür gezisi düzenleyerek öğrencilerimizin çeşitli  tiyatro, opera, müze, park, saray ve tarihi yapıları görmelerini sağlayıp onların  kültür düzeylerini artırmayı hedefleriz. Bununla birlikte gidilen bölgedeki üniversiteler de gezilerek ilgisi olan öğrencilerimizin bilgi alması sağlanmaktadır.