- Fen Bilimleri

Bölüm Misyonu

Fen bilimleri alanında temel bilgilere sahip, üst düzey bilişsel süreç becerilerini edinmiş, teknolojik gelişmeleri takip edebilen, öğrenen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen, doğaya duyarlı fen okur-yazarı bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Alanlarında yetkin, araştırmacı, işbirliğine ve yeniliklere açık bir ekip ruhuyla çalışan öğretmenlerimizin rehberliğinde, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, öğrencilerimizin 1. sınıftan itibaren araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

Akademik

Fen alanındaki temel ilkemizi “yaparak ve yaşayarak öğrenmek” olarak belirledik.

Klasik yöntemlerin yanısıra öğrencilerimize öğrendiklerini pekiştirebilmeleri için, donanımlı laboratuvarlarımızda, deneyimli öğretmenlerimiz tarafından özenle tasarlanmış deneylere, aktif katılarak bilgiyi ve uygulamayı harmanlama fırsatı sunuyoruz. Çift öğretmen rehberliğinde, kazanımlarla birebir örtüşen deneyler yapan öğrencilerimiz, fen kavramlarını aktif olarak öğrenerek yapılandırırlar.

Gelenekselleşmiş olan “ALEV Deney Günü”müzde öğrencilerimiz edindikleri bilgileri, yaptıkları deneyleri ve geliştirdikleri projeleri velileriyle paylaşarak öğrendiklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor ve bilginin paylaşıldıkça değer kazandığını kavrıyor.

1-2. sınıf hayat bilgisi dersine ve 3-4. sınıf fen bilimleri dersine destek olmak amacıyla hayat bilgisi laboratuvarında öğrencilerle bilimin eğlenceli yanını keşfediyor ve çevremizde meydana gelen olayları anlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Böylece hem miniklerimizin fen bilimleri alanındaki temel yeterliliklerini oluşturuyor hem de çevrelerinde meydana gelen olayları gözlemleme, sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştiriyoruz.

Yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için öğrencilerimizi uluslararası projelere, çevre projelerine ve müfredatımızdaki konulara paralel olarak yapılan gezilere katılmaları için teşvik ediyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem uluslararası çalışmaların parçası olabiliyor, hem yaşadığı çevrenin sorunlarına duyarlılık kazanıyor hem de dünyaya daha geniş bir perspektiften bakma fırsatı yakalıyor.

 Linkler:

·         Eko Okullar

·         Hayat Bilgisi Laboratuvarı

·         Deney Günleri

1.      4.Sınıflar Deney Günü

2.      5-8.Sınıflar Deney Günü

·         Geziler

1.      Uzay Kampı

2.      Kapadokya

3.      EuroKids Camp