- Fen

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizi   sürekli gelişen, değişen dünyaya kolay uyum göstermelerini sağlamak, karşılaştıkları olayları bir bilim insanı edasıyla analiz edip günlük olaylarda bile Fizik,Kimya ve Biyoloji bağlantısı kurabilmeyi öğretmek, öğrencilerimize sürekli gelişmekte olan modern ve teknolojik dünyaya  hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlamak, yaşadıkları ve gözlemledikleri olayları sebep-sonuç ilişkisi ve akademik becerilerini kullanarak çözümleyebilecek yetiye sahip olmalarını sağlamak  temel  varlık sebebimizdir.

VİZYONUMUZ

  Fen Dersleri Bölümünün Hedefleri

1. Öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel araştırmaların nasıl yapılabileceğini öğretmek,

2. Fen derslerine karşı ilgi uyandırmak,

3. Günlük hayattaki gerçekleşen olayları fen dersleri sayesinde rahatça açıklayabilme becerisi kazandırmak,

4. Fen Bilimleri disiplinleri olan Fizik, Kimya ve Biyoloji arasındaki ilişkileri anlamalarına yardımcı olmak,

5. Bilimsel verilerin nasıl toplanacağını, nasıl düzenleneceğini, nasıl analiz edileceğini ve bu verilerin tablo veya şekillerle nasıl ifade edileceğini kavratmak,

6. Deney ve araştırmaların sonuçlarını gösteren grafiklerin hazırlanıp nasıl  yorumlanacağını ifade etmek,

7. Fen derslerinin  teknolojik uygulamalardaki rolünün neler olduğunu göstermek,

8. Doğada gerçekleşen olaylara değişik açılardan bakabilme yeteneği kazandırmak,

Özel ALEV Lisesi Öğrencileri Deneyerek Öğreniyor!

ALEV Lisesi öğrencileri fizik, kimya, biyoloji dersinde öğrendikleri konuları, laboratuvarda deney yaparak pekiştiriyorlar.

Eğitimde “yaparak, yaşayarak öğrenme” tekniğini benimseyen kurumumuz; fen derslerinde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle deneyler yapıyor.

Öğrencilerimiz bu deneylerle hem önümüzdeki yıllarda yapacakları IB çalışmalarına hazırlanıyor hem de eğlenerek öğrenmenin tadına varıyorlar.