- Edebiyat

HEDEFLERİMİZ

 • Türkçeyi doğru ve akıcı kullanan, okuduğunu ve dinlediğini yorumlayan,
 • Türk edebiyatı ile dil ve anlatım derslerinde hedeflenen akademik başarının yanı sıra Türk ve dünya edebiyatının baş eserlerini tanıyan,
 • Olayları neden-sonuç ilişkisine göre yorumlayabilen,
 • Sosyal anlamda becerilerini ortaya koyan,
 • Estetik yönü gelişmiş,
 • Sanat ve kültür eserlerine duyarlı,
 • Farkındalığı yüksek,
 • Ana diline ve kültürüne bilinçle sahip çıkan,
 • Yorum ve karşılaştırma gücü yüksek,
 • Çevresine ve doğaya duyarlı,
 • Sanata, farklı kültür ve inançlara saygılı,
 • Ülke ve dünya güncelini izleyen,
 • Duygu ve düşüncelerini farklı ortamlarda tartışabilen,
 • Toplum karşısında kendini ifade edebilen,
 • Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmektir.

 

PROJE VE YARIŞMA

TÜBİTAK LİSELER ARASI PROJE YARIŞMASI

Ortaöğretim öğrencilerini, temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığınca LİSELER ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI düzenlenmektedir.

Her yıl ocak ayında gerçekleştirilen "TÜBİTAK Liseler Arası Proje Yarışması"na bu yıl da Türk Dili ve Edebiyatı alanında katılma kararı alınmış, bu amaçla ilk aşamada bir proje konusu kesinleşmiştir. Proje, IB sınıfında okuyan iki öğrenci tarafından ortak yapılacaktır.

Yarışmaya katılacak öğrencilerimiz:

Elanur Anastasia ÇAKMAK-11A

Nil AYDAY-11A

KOMPOZİSYON VE ŞİİR YARIŞMALARI

Özel ALEV Lisesi Türkçe-Edebiyat bölümü olarak okuyan, sorgulayan, yorumlayan ve tüm bu becerileri yazıya aktarabilen bireyler yetiştirmek, bu amaçla öğrencilerimizin kompozisyon ve şiir yarışmalarına katılmasını sağlamak önem verdiğimiz şeylerden biridir.

 

ETKİNLİK

LİSELER ARASI ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Temasını “Su” olarak belirlediğimiz ve 20 Nisan 2017 tarihinde yapmayı planladığımız sempozyumumuzun amacı:

 • Farklı okullardan gelen öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Disiplinler arası etkileşimi branşların tamamına yaymak ve okullar arası boyuta taşımak,
 • Öğrencilerin farklı okullardan arkadaş edinmelerine olanak tanımak,
 • Öğrencilerin araştırma, bilimsel makale yazma ve bu makaleyi topluluk önünde sunma yetilerini geliştirmektir.

 

MÜNAZARA YARIŞMALARI

Özel ALEV Lisesinde bu yıl da münazara yarışmaları Avrupa Parlamenter Sisteme göre yapılacak. Hükümet ve muhalefet gruplarının yer aldığı bu sistemde, hükümet grubu tezi ortaya koyacak, muhalefet grubu ise bu teze karşılık bir antitez geliştirecek. En önemli şeyin, karşı tarafın argümanlarını çürütmek olduğu bu yarışma; hazırlık sınıfları ile 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşecek. Münazara yarışmalarımızda amaç; savunulan düşünceyi, ana dili etkili kullanarak ortaya koymaktır. İkna becerisini geliştirmek, topluluk karşısında kendinden emin konuşmasını ve karşıt fikir oluşturabilmesini sağlamak da öğrencinin kazanmasını istediğimiz yönleridir.

 

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

Bu yıl Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça olarak dört dilde gerçekleştireceğimiz şiir dinletimizin teması “ayrılık” olarak belirlenmiştir. Şiir okuma becerisini sahne atmosferiyle birleştirmek, öğrencinin kültürel ve estetik duyarlılığını geliştirmek, işitsel ve görsel anlamda dinleyicilere hoş vakit geçirtmek etkinliğimizin amacını oluşturur.

 

TÖRENLER

Oratoryo ve dramatizasyon çalışmalarının ağırlık kazandığı törenlerde amacımız; öğrencilerin sahne becerilerini kazanabilmesi, metne bağlı kalmadan bu becerileri sahnede sergileyebilmesi ve çalışmalardaki her türlü ihtiyaca destek verebilmesidir.