- Bilgi Teknolojileri

“Yalnızca dünyayı değiştirebileceğini düşünecek kadar çılgın olan insanlar dünyayı değiştirecek şeyler yapabilir.”  Steve JOBS

 

Yirmi birinci yüzyıl, pek çok değişimi de beraberinde getirmiştir. Bilişim teknolojileri hayatın pek çok alanına yerleşmiş, hemen her sektörde işleyişin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu sektörlerin en önemlisi de eğitim sektörüdür. Buradan yola çıkarak, okulumuzda Bilişim Teknolojileri bölümü olarak öğrencilerimiz için 3 adet yüksek donanımlı, 200’ün üzerinde eğitim yazılımının yüklü olduğu bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

1 ve 2. sınıflar bilişim teknolojileri dersinde, bilgisayarda Almanca Matematik ve Almanca Zekâ oyunları oynar. Birçok kazanımı olan bu oyunlarla öğrencilerimiz, düşünme becerileri, doğru karar verme ve sorunlarla başa çıkma ile kazanma ve kaybetmeyi öğrenirler. 3. Sınıflarda ise Almanca Bilgisayar oyunlarının yanı sıra temel bilgisayar becerilerini öğrenirler.

4. sınıfta bilgisayarda kodlama eğitimi başlar. Farklı platformlarda (code.org, kodable ve tynker) öğrencinin oynayarak ve eğlenerek yaptıkları kodlama etkinlikleri öğrencilerin, oynayacağı oyunu yapma becerileri gelişir.

Geleceğin mobil oyun yazanları burada. Özel olarak kodlamaya ilgi duyan öğrenciler,  Kodlama Etkinliği adı altında daha kapsamlı bir platformda (codemonkey) kodlama ve Dash & Dot robotlarımızı programlamayı öğrenirler. 

Özel ALEV Okulları bir “Microsoft Showcase” okuludur. Tüm öğrencilerimize e-mail adresi tahsis edililir ve bu adres mezuniyetlerini takiben yaşamları boyunca aktif tutulur. Yine tüm öğrencilerimiz Office365 Edu lisansına sahiptir ve internet erişimi olan her yerden Microsoft Ofice programlarını online/offline kullanma olanağına sahiptirler. 5. sınıftan başlayarak tablet ve interaktif tahtalar eğitim yöntemlerine entegre olarak kullanılmaya başlar. Office 365 becerilerini ve bulut teknolojilerini tanıyıp kullanmaları sağlanır.

ALEV öğretmen ve öğrencileri internet bağlantısına sahip herhangi bir noktada sanki sınıftaymışçasına ders yapma olanağına sahiptirler.

Öğrencilerimizi, temel bilgisayar kavramlarını tanıyan ve etkin kullanan, yazılım ve donanım konusuna hâkim, sosyal medya, bilgisayar & Internet’i doğru ve yararlı biçimde kullanan, bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi, Internet etiği konusunda hassas ve bilinçli, günlük hayatında bilgi teknolojilerini beceriyle kullanabilen öğrenciler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir. 7.sınıflarımızla disiplinler arası çalışmalar dâhilinde Müzik bölümü ile birlikte Dijital Müzik çalışmaları yapılmaktadır.