- 1-4. Sınıflar

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, bu doğrultuda hareket eden, değişikliklere çabuk uyum sağlayan, problem çözmeyi yaşam becerisi haline getirmiş, yaratıcı, öğrenmekten keyif alan, kendisi, çevresi ve doğayla barışık mutlu bireyler yetiştirmek varlık sebebimizdir.

Genel İşleyiş

Öğrencilerimizin 21. yüzyılın gereklerine uygun becerilere sahip olabilmeleri için öğrendikleri konu ile ilgili çok boyutlu ilişkiler kurabilmeleri hedeflenir. Merak ettiklerini yaparak, yaşayarak öğrenecekleri ve daha geniş bir dünyaya açılmalarına olanak sağlayan etkinliklerle derslerimiz işlenir. Doğa ile iç içe olan kampüsümüzde birçok konu dış mekânda etkinliklerle öğretilir. Laboratuvarlarda bilimin eğlenceli yanını öğrencilerimizle keşfeder ve çevremizde meydana gelen olayları anlamak amacıyla çalışmalar yaparız. Böylece hem miniklerimizin fen ve teknoloji alanındaki temel yeterliliklerini oluşturur hem de çevrelerinde meydana gelen olayları gözlemleme, sorgulama ve yorumlama becerilerini geliştiririz.

Derslerimiz,  öğrencilerin zihinsel öğrenme süreçleri dikkate alınarak planlanır.  SCAMPER, öğrenme istasyonları, öğrenme günlükleri, yaratıcı okuma gibi farklılaştırılmış pek çok yöntem ve teknik kullanılarak işlenir. Bu sayede erken dönemde anadilin olanaklarını ve gücünü kavratmaya dayalı eğitsel süreçler başlar. Bunun yanı sıra dil becerisi gelişimi için de eleştirel okuma, yaratıcı düşünme ve yazma çalışmalarına yer verilir. Kütüphane saatinde de kütüphane okur-yazarlığı, edebî türlerle tanışma, okuma gecesi ve yazarlarla yapılan söyleşilerle okuma kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmek hedeflenir.

Bunun yanı sıra yatay-dikey ders planları ile geliştirilmiş materyal ve etkinlikler kullanılır. Öğrencilerimiz matematik laboratuvarında manipülatif materyaller kullanarak farklı deneyimler yaşarlar. Geleneksel sınıflardan farklı olarak matematik laboratuvarında yapılan derslerimizde içerik, ürün, süreç ulusal ve uluslararası yöntem tekniklerle -özellikle Orff çalışmalarıyla- farklılaştırılır. Öğrenciler tarafından matematiğin hayatın içindeki yeri fark edilerek, ders kazanımları öğrencilerce ortaya çıkarılan ürünlerle içselleştirilir.