- Matematik

Matematik zaten her zaman vardı. İnsanoğIu onu buIdu.”

                                                                          Cahit ARF

ALEV Okullarında matematik programı; öğrenci merkezli, tüm duyuları ve zihinsel süreçleri hedef alan, bilgi teknolojilerinden yararlanılarak öğrenci ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarla zenginleştirilmiş, farklı öğrenme ve öğretme stratejileri içerecek şekilde planlanarak uygulanmaktadır.

Matematik Bölümü olarak misyonumuz, öğrencilerimizin matematiğin diğer bilimlerle ilişkisini de göz önünde bulundurarak yenilikçi, araştırmacı ve eleştirel bir yaklaşımla matematiği kullanabilmesi, hayatı farklı alanlarda kolaylaştırabilmesi ve zenginleştirebilmesi konusunda rehberlik etmektir.

Derslerimizin bir bölümü matematik laboratuvarlarımızda somut materyallerle ve akıllı tahta yardımıyla işlenerek konuların daha kolay ve kalıcı öğrenilmesi sağlanmaktadır.

Hedeflerimiz:

  • Her seviyedeki öğrencimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,
  • Matematik öğretimini günlük hayatla ilişkilendirerek öğrencilerimizin yaşamlarında ve sonraki eğitim aşamalarında gereksinim duyabilecekleri, matematiğe özgü bilgi ve becerileri kazandırmak, somutlaştırıp kalıcı hale getirmek,
  • Matematik okuryazarlığına sahip, matematik terminolojisini ve dilini doğru kullanabilen, okuduğunu yorumlayabilen, sistematik düşünen bireyler olmalarını sağlamak,
  • Sorgulayan, karşılaştığı problemlere farklı ve özgün çözümler üretebilen ve bu bağlamda sorunun değil, çözümün parçası olan bireyler yetiştirmek,
  • Matematik bilgi ve becerilerini tüm disiplinlerde etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemek,
  • Öğrencilerimizin matematik ve bilim insanlarıyla ilgili genel kültür seviyesinde  bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmak,
  • Her öğrenciyi kendi bilgi ve becerileriyle ele alıp matematiğe dair yapabileceklerini mümkün olan en üst seviyeye taşımaktır.